Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng Phương Huyền.
Địa chỉ Tổ 18, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tình Hòa Bình
Tel/Fax: 0918 879 289 | 0983 193 848
Email: congtyphuonghuyen@gmail.com
Ý kiến khách hàng